PESS GARDEN.jpg (12893 bytes)PESSNØRDALEN.jpg (12032 bytes)

Pessgarden er bruk,nr.4. av gnr.91. Bjørkedal nordre

Her er det eg bur. Historia til garden er dokumentert tilbake til 1603.

Laila Løset og eg tok over bruket i 1998

Huset på garden er delvis i frå forige århundre det vil seie at andre etasje er bygd på mykje seinare

Gardsdrifa er det vel så som så med,dvs. at jordbruksarealet er pakta bort, men skogen driv vi sjølve. Og den er faktisk ein resurs å take vare på.

Det er både gamal  grov skog og ungskog på bruket.Og skog treng ein mykje av

holmevikskog.jpg (355019 bytes)

Den kanskje største verdien garden har er no likevel

jakt og fiske.Og då spesielt hjortejakta kvar haust.

bjorkdal2.jpg (22772 bytes)Her har vi to. gode grannar