BÅTEDRAGING PÅ BJØRKEDALEN.

Ja no er den store dagen komen, det er båtedraging igjen.

Fyrste etappe  er å få båten ut av båtskotet og opp på vogna, denne operasjonen krev både folk og maskiner.

Dette er det sett av laurdagen til. Her vert det gjord klar til draging.

For å hale ein slik båt trengs det ein del mann, her kan du sjå  korleis dette foregår.

                   

Båten ver dregen av ei gravemaskin medan karane held balansen på båten

     

Her ser "sunnmørsjekta" dagens lys for fyrste gong.     

             Det var i alle fall ikkje store marginar då båten skulle ut døra          

Alle og ein kvar kan trenge ein pust i bakken Den store premien.

 

 

vel det er fleire som vil teste den.

  Båtbyggarane starta umiddelbart med å gjere ferdig dei detaljane

som ikkje kunne monterast inne på grunn av tak høgda.


 

VIDARE TIL SJØSETJINGA.